صادرات الکترونیکی و سیزده نکته درباره آن

صادرات عبارت است از ارسال یا حمل کالا یا خدمات به یک کشور خارجی برای تجارت یا فروش. در صادرات الکترونیکی، عمل دریافت و پردازش سفارشات به صورت آنلاین از مشتریان مستقر در کشورهای خارجی انجام می شود.   مزایای صادرات الکترونیکی   اینترنت برخی از مزایای دیجیتالی را نسبت به رویکردهای سنتی صادرات ارائه …

صادرات الکترونیکی و سیزده نکته درباره آن ادامه »