گروه بازرگانی رستخیز

مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد

با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستور العمل های موجود در گمرک، مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در ۸ بخش شامل امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تهیه و منتشر شده است. براساس این گزارش، این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل گری بیشتر در امر تجارت خارجی با توجه به شعار سازمان جهانی گمرک با عنوان پرورش نسل آینده با ترویج فرهنگ تبادل دانش صورت گرفته است. مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی در پورتال گمرک ایران به نشانی www.irica.ir در قسمت “دسترسی سریع”، بخش “دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی” قابل دریافت برای ذینفعان و مخاطبان می باشد.

بازدیدها: 0

مطلب پیشنهادی:  ممنوعیت واردات روغن خام

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334
سبد خرید