گروه بازرگانی رستخیز

تعرفه تجاری ایران و روسیه تا پایان سال صفر می شود

تعرفه تجاری ایران و روسیه تا پایان سال صفر می شود و این امر به جهش تبادل تجاری بین دو کشور منجر خواهد شد .

از سویی شرایط برای استفاده از دوگانه روبل-ریال در مبادلات تجاری دو کشور فراهم است و فقط باید تصمیمات نهایی و اجرایی در این حوزه اخذ شود که با تحقق این امر به‌طور حتم شاهد گشایش در مبادلات تجاری دو کشور خواهیم بود. در کنار این موارد اجرای طرح های زیرساختی مانند اتصال راه آهن رشت به آستارا و تقویت ناوگان حمل دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بازدیدها: 0

مطلب پیشنهادی:  تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای سهمیه ای موضوع بند ب

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334
سبد خرید