گروه بازرگانی رستخیز

انتصاب سعید رستخیز به عنوان عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس

مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده جهت انتخابات هیئت مدیره و بازرس دوره ششم این اتحادیه امروز پنجشنبه ۷دی ساعت ۱۰صبح در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس با حضور دکتر رضایی دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان، آقای شکر پور رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس ،آقای کلاهی دبیر اتحادیه ، آقای گل کوهی نمانیده اتاق بازرگانی در اتحادیه ،خانم حسن پور مدیر تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی هرمزگان و دیگر مدعوین برگزار شد.

دراین ،نشست گزارش عملکرد سه ساله این اتحادیه توسط هیات مدیره دوره پنجم قراعت شد که مورد تاییداعضای حاضر در سالن قرار گرفت. در نهایت پس از برگزاری انتخابات و آرای اخذ شده ،آقایان شاهین سلیمان زاده، امید طیبی، کیانور رحمانیان، سید محمود جعفری ،حسن رضایی انگیلی، محمدصادق لطفی نسب، سعید رستخیز و عضو علی البدل سرکار خانم الهه پرتو و آقای سید موسی خاتمی به عنوان اعضای هیئت مدیره این اتحادیه به مدت سه سال و آقای مسعود ابراهیمی وعضو علی البدل آقای حمیدی فر به عنوان بازرس این انجمن به مدت یک سال انتخاب شدند.

در پایان از ه‍یئت مدیره دوره پنجم قدردانی وتشکر بعمل آمد .

روابط عمومی اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس

بازدیدها: 3

مطلب پیشنهادی:  استفاده از رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334
سبد خرید